søndag den 17. oktober 2010

Fra rytme til tone

Hvad mon der sker i den mystiske zone
hvor det, som var rytme, pludselig bli'r tone?

Zonen, der her er på tale, findes i oktaven mellem 16 og 32 Hz, hhv. fire og fem oktaver over tidsenheden 1 Hz (en svingning pr. sekund).
Den nedre grænse for opfattelse af toner angives ofte som 20 Hz, undertiden 16 Hz. Men verdensrekorden i flamenco-hæltramp er på 24 Hz, hvor vi ikke længere oplever de enkelte impulser som adskilte - snarere en dyb tone, selvom den strengt taget er komponeret af separate lyde med egen frekvens.
Jeg har lavet en video og en illustration til anskueliggørelse. I videoen hører vi op til og med 16 Hz savtakskurver, som vi ville have oplevet som toner i de højere oktaver, men har dog valgt her at anvende syntetiske klavertoner.
I videoen bevæger vi os ved stigende frekvens ovenfra og ned, mens vi med konkylie-illustrationen tager samme tur nedefra og op - i begge tilfælde er den vigtige analogi: en vinding af spiralen svarer til en oktav - tilbagevenden til samme kvalitet på et nyt niveau:


 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar