tirsdag den 25. januar 2011

Vokallydes følelsesmæssige ladning

Teija Waaramaa, Anne-Maria Laukkanen, Paavo Alku, Eero Väyrynen

Formanden for Stemmens Dag, Laryngologisk overlæge Frans Rømeling, har været til en stemmekonference i Groningen. Blandt de mange abstracts fandt redaktøren nedenstående lille stykke gefundenes fressen og oversatte det med alle de sædvanlige forbehold.

Primærtone (F0) og intensitet er kendt som vigtige parametre, når følelser skal kommunikeres via tale. Når det gælder sang, er tonehøjden forudbestemt, og alligevel skal stemmen her udtrykke følelser.
Dette studium undersøger, hvilken rolle hhv. formantfrekvenser og stemmekildekarakteristikken har for udtryk af følelser, når der synges en fastlagt tone.
Skuespilstuderende (5 m, 8 k) frembragte prøver på vokallydene [a:], [i:] og [u:] idet de forsøgte at udtrykke glæde, ømhed, tristhed, vrede og en neutral følelsestilstand.
Prøverne blev analyseret med henblik på ud-jævning af lydniveau (Leq), varighed, alpha ratio og formantfrekvenserne F1-F4.
Prøverne på [a:]-lyden blev invers-filtrerede, og de formodede stød fra stemmebåndene parametriseret med NAK (normaliseret amplitude kvotient).
Fyrre forsøgsdeltagere lyttede til prøverne, som blev afspillet i tilfældig orden (N= 210) for at identificere følelserne.
Variansanalyse blev anvendt for at studere interrelation mellem de forskellige parametre. Prøverne blev genkendt med 50 % nøjagtighed (intrarater troværdighed 59 %).

Vokallyd [a:] var bedst egnet til at udtrykke ømhed, [i:] glæde og [u:] tristesse eller en neutral tilstand. Vrede kom godt til udtryk gennem alle de tre vokallyde.
Leq, NAK og F2 og F3 var afgørende parametre for begge køn. Når Leq blev sat som en co-variant, viste parametrene alpha ratio og F1, F2 og F4 sig at vedblive signifikante for nogle vokallyde.
Resultatet antyder, at når tonelejet er forudbestemt, er den vigtigste parameter, når det gælder følelsesmæssigt vokalt udtryk, Leq. Derudover havde fonationstypen og artikulation (alpha ratio og formantfrekvenser) en betydning for udtrykket af følelsen, i nogen grad uafhængigt af Leq.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar