mandag den 11. juli 2011

Fra 7 til 12Der er bogstaveligt talt hundredevis af måder at stemme sit instrument, så oktavens cirkel inddeles i tolv halvtoner. Men uanset om du stemmer 'ligesvævende', 'rent', 'middeltone' eller en af de mange 'veltempererede' stemninger, er det bagvedliggende mønster - den universelle struktur - affødt af musikkens to stærkeste intervaller:
- Oktaven som ramme og 'identitetsinterval', proportionen 1:2
- Den rene kvint som 'generatorinterval', proportionen 2:3
I animationen svarer en oktav til en spiralvinding - og der præsenteres således en nydelig analogi mellem det auditive og det visuelle. 
Den rene kvint dækker 210,6 grader af cirklens 360.

Hensigten er IKKE at fremhæve pythagoræisk stemning, men at anskueliggøre, hvordan dette universelle mønster skabes.
Det vil ydermere kunne kaste strejflys på selve dynamikken i de melodiske og harmoniske lag, som er styret af intervallernes hhv. udvidende og sammentrækkende kræfter.
Et intervals spændinger har en tendens til at opløse sig udad (generelt store og forstørrede intervaller) hhv. indad (generelt små og formindskede).
Som animationen gør klart, deler den kvintgenererede stemning ikke cirklen ind i 12 nøjagtigt lige store trin (det ville være det, vi kender som 'ligesvævende', som har domineret musikken i henved 200 år), men deler oktavcirklen op i to forskellige halvtonestørrelser, hhv. stor (dia+) og lille (dia-). Dermed bliver det klart, at ikke alene 7-tonaliteten er diatonisk; 12-tonaliteten er ligeså, hvis man går til dens rødder. 
De diatoniske træk ville, hvis man havde været opmærksom på dem, ikke have ført til den store vægt på 'atonal' og seriel musik efter tonalitetens sammenbrud i begyndelsen af det 20. århundrede, men ville have budt på en udvidelse af tonalitetens rammer, med samme iboende dynamik.


Begge animationsforløb - 7-tonaliteten såvel som 12-tonalitetens - har tre stadier:
- Kvintgenerering:
7-tonalitet: 00:00, 12-tonalitet: 02:00
- Oktavering:
7-tonalitet: 00:58, 12-tonalitet: 03:20
- Skala:
7-tonalitet: 01:44, 12-tonalitet: 04:40


Pianoet i animationen er stemt pythagoræisk - på basis af rene kvinter.
Tonen d er af hensyn til symmetrien valgt som centraltone.
Mere om emnet på Knud Brant Nielsens side http://www.tolvtonalitet.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar