lørdag den 9. juni 2012

Lydens himmel


/Skye Løfvander, Det Springende Punkt

Overtonesang er ikke bare sang, men en fremkaldelse af universelle mønstre i en syntese af sprog, matematik og musik - mønstre som i vid udstrækning kan beskrives med naturlige tal.


Erv Wilson er en markant mønsterjonglør, og hans omfattende univers kan beskues på en ny hjemmeside, www.thesonicsky.com


Erv Wilson. Her optaget af et andet interesseområde: Frøforædling.

Et par af hans centrale diagrammer - bl.a. oktavspiralen (som jeg selv en overgang troede, jeg havde opdaget) og det såkaldte co-prime grid - har andre beskrevet før ham, men det gør ikke skønheden mindre, og han er ganske givet 'uskyldig', er blot blevet ledt til forståelsen af den samme universelle struktur og den oplagte grafiske gengivelse.
Her skal blot henvises til en anden af de store pionerer inden for dette felt: Hans Kayser. http://hanskayser.com/


Erv Wilsons udgave af oktavspiralen, tegnet i 1965


Thesonicsky er relativt ny, men der er allerede meget materiale, og det fremgår klart, at meget mere er i vente.
Blandt de mange smukke præsentationer vil jeg fremhæve Moments of Symmetry, som er en interaktiv anskueliggørelse af princippet bag generering af tonesystemer.
http://www.thesonicsky.com/uncategorized/moments-of-symmetry-user-interactive-circle/


På det interaktive diagram kan du bevæge markøren over cirklen, dens position vil svare til den generator, som får musikken (tonesystemet) frem. 
Eksempler:
Ren kvint, 3:2, svarer til 210,6 grader, omkring klokken 7;
Ren storterts, 5:4, svarer til 115,9 grader, omkring klokken 4.
Nederst i billedfeltet ses med kommatal angivet, hvor stor en del af oktavcirklen spændet mellem kl. 12 og markøren udgør. Dette tal skal ganges med 360 for at få det tilhørende vinkelgradtal.


'Moments of Symmetry: Generator 0,271850


På dette opslags illustration ovenfor er generatoren 0,271850, svarende til 97,9 grader og et musikalsk interval som ligger i området mellem lille og stor terts.
Intervallet ses som den linje, der udgår fra den inderste cirkel, et stykke forbi kl. 3. Når man afsætter intervallet fra dette punkt, kommer man til den linje, som udgår fra næstinderste cirkel og så fremdeles.

Mange vil måske stejle overfor generator-begrebet i forbindelse med musik, da det kan fremkalde associationer i retning af larmende maskiner, men genus betyder jo køn (også i grammatik) og at generere betyder som udgangspunkt at avle.
Man ser da også nogle klare paralleller mellem de mønsterdannende principper i planteverdenen og i musikkens tonesystemer. Det er tankevækkende, at det første er udtryk for 'natur' og det andet så udpræget 'kultur'.
Se også mit indlæg Ingen roser uden toner!Erv Wilsons sprog svarer til, hvad jeg tidligere har luftet med oktavspiralen og tonalitetscirkler, alligevel vil jeg sige om Moments of Symmetry: Gid det var min!

Flere henvisninger:

Denne side er arkiv for Wilsons omfattende univers:
http://anaphoria.com/wilsonbasic.html


En af Erv Wilsons primære bestræbelser har været at skabe instrumenter, der kan håndtere det mikrotonale materiale. På hans håndskrevne noter beskrives hans tanker om strukturen for et instrument med 53-delt oktav, som også havde en særlig plads i danske chronomatiker Frede Schandorfs univers:
http://anaphoria.com/hanson.PDF


På denne side redegør David J. Finnamore, en af Erv Wilsons disciple, for opbygningen af 'Moments of Symmetry': Den interaktive generatorcirkel. Her lægges vægt på systemer med akkurat to intervalstørrelser, også her fuldstændig parallelt Frede Schandorfs forståelse:
http://www.elvenminstrel.com/music/tuning/horagrams/horagram_intro.htm


Forklaring på begrebet 'Moments of Symmetry':
http://www.tonalsoft.com/enc/m/mos.aspx

Ingen kommentarer:

Send en kommentar